راهنمای نصب بلبل از وب سایت

۱- دکمه دانلود مستقیم را انتخاب کنید.
  • در صورت کار نکردن، انگشت خود را بر روی دکمه دانلود مستقیم نگه دارید سپس گزینه دانلود لینک را انتخاب نمایید.
  • در صورتی که اولین بار هست که با مرورگر خود فایلی را دانلود می کنید اجازه دانلود فایل برای مرورگر را انتخاب نمایید.
۲- دسترسی نصب برنامه را فعال کنید.

در صورتی که بار اولیست که با مرورگر برنامه ای را نصب می کنید نیاز هست که این دسترسی را برای مرورگر فعال کنید.

۳- دکمه نصب را انتخاب کنید.

دکمه نصب را بزنید و یادگیری با بلبل را شروع کنید.