دانلود رایگان اپلیکیشن بلبل، یادگیری زبان

روزهای هفته به انگلیسی – ایام هفته در انگلیسی

روزهای هفته به انگلیسی

روزهای هفته اندازه‌گیری مهمی از کودکی برای درک زمان بوده است. تقریبا همه ما از زمان کودکی هم زمان با شروع دوران مدرسه با روزهای هفته آشنا می‌شویم. دانستن روزهای هفته در زمان کودکی به ما این امکان را می‌داد تا برنامه‌های خود را سازماندهی کرده و از وقایع پیش رو آگاهی داشته باشیم. مانند زمان یک سفر یا یک امتحان مهم. با آموزش روزهای هفته به انگلیسی همراه بلبل باشید…

ما در کودکی یاد گرفتیم که روزهای هفته از ۷ روز تشکیل شده که از روز شنبه شروع شده و تا جمعه ادامه می‌یابند. روزهای هفته در تمام نقاط جهان و کشورهای دنیا معمولا این ساختار را دارند. در اکثر کشورهای اروپایی هفته از روز دوشنبه شروع شده و یک شنبه آخرین روز آن است. روزهای هفته به انگلیسی دارای قاعده و علل نامگذاری خاصی هستند. در ادامه با ایام هفته در انگلیسی و برخی کلمات مرتبط با روزهای هفته آشنا می‌شویم.

در بیشتر کشورهای اروپایی هفته از روز دوشنبهشروع می‌شود و یکشنبه روز آخر هفته است. در برخی فرهنگ‌ها نیز یکشنبه را اولین روز هفته می‌دانند. بسیاری از کشورهای اروپایی دارای دو روز تعطیل هستند. در زبان انگلیسی وقتی به آخر هفته اشاره می شود، عموما منظور روزهای تعطیل آخر هفته است که می‌تواند یک روز یکشنبه یا دو روز شنبه و یکشنبه باشد. ایام هفته در انگلیسی مانند اکثر زبان‌ها که ریشه‌ی لاتین دارند، از تقویم رومی گرفته شده است و بر اساس نام سیارات می‌باشند. برای مثال روز دوشنبه که معادل آن در انگلیسی Monday می‌باشد از کلمه لاتین dies lunae که معنی Moon’s Day یا روز ماه است، گرفته شده است.

به طور کلی روزهای هفته به انگلیسی به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته‌ی اول weekdays که به معنی روزهای کاری است و از روز دوشنبه تا جمعه را شامل می‌شود. دسته‌ی دوم weekends که به معنیِ روزهای آخر هفته یا تعطیل می‌باشند و شامل شنبه و یکشنبه است. البته این تقسیم‌بندی در کشورهایی است که طبق استاندارد بین المللی در آن‌ها آغاز هفته روز دوشنبه است. در چندین کشور از جمله ایالات متحده آمریکا و کانادا روز آغازین هفته یکشنبه بوده و یک روز تعطیل دارند. و حالا ایام هفته در انگلیسی کدام‌ها هستند؟

روزهای هفته به انگلیسی

روزهای هفته در انگلیسی

روزهای هفته در زبان انگلیسی از روز دوشنبه شروع می‌شود و روز یکشنبه آخرین روز هفته می‌باشد. این روزها در انگلیسی بر اساس تقویم رومی بوده و بر اساس سیارات و خدایان اساطیر انتخاب شده‌اند. در ادامه ایام هفته در انگلیسی به همراه ریشه، دلیل انتخاب نام‌ آن‌ها و تلفظ صحیح آن را بیان خواهیم کرد.

روزهای هفته به انگلیسی - ایام هفته در انگلیسی

Monday

روز Monday یا دوشنبه اولین روز هفته در انگلیسی بوده و جزء روزهای weekdays  است. این روز از ریشه لاتین dies lunae گرفته شده است و به معنی Moon’s Day یا روز ماه است. به اختصار این روز را Mon یا Mo نیز می‌گویند. اما به طور کلی اختصارات سه حرفی بیشترین کاربرد را دارند.

 • معادل فارسی: دوشنبه
 • مخفف: Mo, Mon
 • ریشه لاتین: dies Lunae
 • ترجمه انگلیسی ریشه: Day of the Moon
 • ترجمه فارسی ریشه: روز ماه (روز مرتبط با ماه)
 • هر دوشنبه: every Monday
 • دوشنبه ها: on Mondays
 • تلفظ آمریکایی: /ˈmʌn.deɪ/
 • تلفظ بریتانیایی: /ˈmʌndeɪ/

روزهای هفته به انگلیسی - ایام هفته در انگلیسی

Tuesday

روز Tuesday یا سه‌شنبه دومین روز هفته در انگلیسی بوده و جزء روزهای weekdays  است. این روز از ریشه لاتین dies Martis گرفته شده است و به معنی Day of Mars یا روز مریخ است. این روز Tues که نام یکی از خدایان اساطیری است و معادل با مارس یا مریخ است.

 • معادل فارسی: سه‌شنبه
 • مخفف: Tu, Tue, Tues
 • ریشه لاتین: dies Martis
 • ترجمه انگلیسی ریشه: Day of Mars
 • ترجمه فارسی ریشه: روز مریخ
 • هر سه‌شنبه: every Tuesday
 • سه شنبه ها: on Tuesday
 • تلفظ آمریکایی: /ˈtjuːz.deɪ/
 • تلفظ بریتانیایی: /ˈtjuːzdeɪ/

 

ایام هفته در انگلیسی

روزهای هفته به انگلیسی - ایام هفته در انگلیسی

Wednesday

روز Wednesday یا چهارشنبه سومین روز هفته در انگلیسی بوده و جزء روزهای weekdays  است. این روز از ریشه لاتین dies Mercurii گرفته شده است و به معنی Day of Mercury یا روز عطارد است. این روز، روز odin یکی دیگر از خدایان اساطیری است که آن نیز برابر mercury یعنی عطارد است.

 • معادل فارسی: چهارشنبه
 • مخفف: We, Wed
 • ریشه لاتین: dies Mercurii
 • ترجمه انگلیسی ریشه: Day of Mercury
 • ترجمه فارسی ریشه: روز عطارد
 • هر چهارشنبه: every Wednesday
 • چهارشنبه ها: on Wednesday
 • تلفظ آمریکایی: /ˈwenz.deɪ/
 • تلفظ بریتانیایی: /ˈwɛnzdeɪ/

روزهای هفته به انگلیسی - ایام هفته در انگلیسی

Thursday

روز Thursday یا پنجشنبه چهارمین روز هفته در انگلیسی بوده و جزء روزهای weekdays  است. ریشه لاتین این روز dies Iovis می‌باشد و به معنی Day of Jupiter یا روز مشتری است. روز متعلق به thor که باز از خدایان ژرمنی است و معادل با ژوپیتر یا زئوس است.

 • معادل فارسی: پنجشنبه
 • مخفف: Thu, Thur, Thurs
 • ریشه لاتین: dies Veneris
 • ترجمه انگلیسی ریشه: Day of Jupiter
 • ترجمه فارسی ریشه: روز مشتری
 • هر پنجشنبه: every Thursday
 • پنجشنبه ها: on Thursday
 • تلفظ آمریکایی: /ˈθɜrz.deɪ/
 • تلفظ بریتانیایی: /ˈθɜːzdeɪ/

روزهای هفته به انگلیسی - ایام هفته در انگلیسی

Friday

روز Friday یا جمعه پنجمین روز هفته در انگلیسی بوده و جزء روزهای weekdays  است. ریشه لاتین این روز dies Veneris می‌باشد و به معنی Day of Venus یا روز زهره است. این روز برگرفته از day of Frigg یا روز فریگ که یکی از خدایا اساطیری است که معادل آن با سیاره زهره برابر است.

 • معادل فارسی: جمعه
 • مخفف: Fr, Fri
 • ریشه لاتین: dies Iovis
 • ترجمه انگلیسی ریشه: Day of Venus
 • ترجمه فارسی ریشه: روز زهره
 • هر جمعه: every Friday
 • جمعه ها: on Friday
 • تلفظ آمریکایی: /ˈfrɑɪ.deɪ/
 • تلفظ بریتانیایی: /ˈfraɪdeɪ/

 

روزهای هفته به انگلیسی - ایام هفته در انگلیسی

Saturday

روز Saturday یا شنبه ششمین روز هفته در انگلیسی بوده و جزء روزهای Weekend است. ریشه لاتین این روز diēs saturnī می‌باشد و به معنی Day of Saturn یا روز زحل است.

 • معادل فارسی: شنبه
 • مخفف: Sa, Sat
 • ریشه لاتین: diēs saturnī
 • ترجمه انگلیسی ریشه: Day of Saturn
 • ترجمه فارسی ریشه: روز زحل
 • هر شنبه: every Saturday
 • شنبه ها: on Saturday
 • تلفظ آمریکایی: /ˈsæt̬.ər.deɪ/
 • تلفظ بریتانیایی: /ˈsætədeɪ/

 

روزهای هفته به انگلیسی - ایام هفته در انگلیسی

Sunday

روز Sunday یا یکشنبه آخرین روز هفته در انگلیسی بوده و جزء روزهای Weekend است. ریشه لاتین این روز dies solis می‌باشد و به معنی Day of the Sun یا روز خورشید است.

 • معادل فارسی: یکشنبه
 • مخفف: Su, Sun
 • ریشه لاتین: dies solis
 • ترجمه انگلیسی ریشه: Day of the Sun
 • ترجمه فارسی ریشه: روز خورشید
 • هر یکشنبه: every Sunday
 • یکشنبه ها: on Sunday
 • تلفظ آمریکایی: /ˈsʌn.deɪ/
 • تلفظ بریتانیایی: /ˈsʌndeɪ/

 

علاوه بر روزهای هفته چند کلمه‌ی پرکاربرد دیگر که با ایام هفته در انگلیسی مرتبط اند، وجود دارند که دانستن آن‌ها خالی از لطف نیست. این کلمات Today، Yesterday، و Tomorrow می‌باشند که Today به معنای امروز، yesterday‌ به معنای دیروز، و Tomorrow به معنای فردا هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *