دانلود رایگان اپلیکیشن بلبل، یادگیری زبان

آموزش اعداد در انگلیسی به همراه تصویر و صوت تلفظ

اعداد به انگلیسی

همه‌ی ما از طلوع خورشید تا شب با اعداد به دلایل مختلفی سر و کار داریم و آن‌ها نقش مهمی را در گفتگوهای ما ایفا می‌کنند. از شمردن پول گرفته تا خواندن ساعت و بسیاری از موارد دیگر ما دست به گیربان اعداد خواهیم شد. معمولا از زمانی یک کودک تکلم را می‌آموزد به مرور زمان از ابتدایی‌ترین اعداد آشنا می‌شود و با پا گذاشتن به سنین بالاتر و رفتن به پیش‌دبستانی با اعداد بیشتری آشنا می‌شود. اکثر فارسی‌زبانان در هنگام یادگیری زبان انگلیسی با خواندن یک عدد انگلیسی در یک متن به مشکل برمی‌خورند و با خواندن عدد فارسی در بین جملات انگلیسی این مشکل را حل می‌کنند. پس یادگیری اعداد در انگلیسی در مکالمه و خواندن به زبان انگلیسی نقش مهمی دارد. در ادامه با اعداد در انگلیسی آشنا خواهید شد و سعی خواهیم کرد نحوه‌ی خواندن و استفاده‌ی صحیح آن‌ها را خدمت‌تان بیان کنیم.

اعداد به انگلیسی

پیش از هر چیزی باید بدانید که در زبان انگلیسی به عدد، Number و به جمع اعداد Numbers گفته می‌شود. همچنین باید بدانید که اعداد در انگلیسی به دوسته‌ی اعداد اصلی یا شمارشی و اعداد ترتیبی تقسیم می‌شوند. اعداد اصلی همان اعداد معمولی هستند که برای شمارش به کار می‌روند و اعداد ترتیبی جهتِ بیان ترتیب یا نشان دادن جایگاه چیزی در یک ردیف و سری استفاده شده و برخلاف اعداد اصلی، برای کمیت و تعداد بکار نمی‌رود. در ابتدا به سراغ اعداد اصلی یا شمارشی رفته و آن‌ها را در زبان انگلیسی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اعداد به انگلیسی

اعداد شمارشی در انگلیسی

در ابتدای بحث یادگیری اعداد به انگلیسی در بلبل به سراغ اعداد اصلی آمدیم. اعداد اصلی همان اعدادی هستند که معمولا برای شمارش کردن مورد استفاده قرار می‌گیرند و به آن‌ها اعداد شمارنده یا counting numbers نیز گفته می‌شود. این اعداد بیانگر تعداد اشیا بوده و در جوابِ How many به کار می‌روند.

در ابتدا به سراغ اعداد ۰ تا ۹ می‌رویم چرا که این اعداد از قاعده‌ی خاصی برخوردار نیستند و باید حفظ شوند و باقی اعداد نیز کم‌وبیش از ترکیب این اعداد ساخته می‌شوند. با حفظ کردن این ۱۰ عدد به جرات می‌توان گفت، شما نصف راه را برای یادگیری اعداد در انگلیسی را پیموده‌اید.

۰- zero (صفر) – /ˈzɪərəʊ/

 

۱- one (یک) – /wʌn/

 

۲- two (دو) – /tuː/

 

۳- three (سه) – /θri/

 

۴- four (چهار) – /fɔːr/

 

۵- five (پنج) – /fɑɪv/

 

۶- six (شش) – /sɪks/

 

۷- seven (هفت) – /ˈsev.ən/

 

۸- eight (هشت) – /eɪt/

 

۹- nine (نه) – /nɑɪn/

 

هماطور که مشاهده کردید، اعداد صفر تا ۹ از هیچ قاعده‌ی خاصی پیروی نمی‌کنند و باید حفظ شوند. اما برای اعداد ۱۰ تا ۱۹ موضوع کمی متفاوت است، البته بخشی از این اعداد بی قاعده هستند و بخشی از آن‌ها با قاعده، در واقع اعداد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵ بی‌قاعده هستند و بقیه با اضافه کردن پسوند teen به عدد یک رقمی ساخته می‌شوند.

۱۰- ten (ده) – /ten/

 

۱۱- eleven (یازده) – /ɪˈlev.ən/

 

۱۲- twelve (دوازده) – /twelv/

 

۱۳- thirteen (سیزده) – /θɜrtˈtiːn/

 

۱۴- fourteen (چهارده) – /fɔːrtˈtiːn/

 

۱۵- fifteen (پانزده) – /fɪfˈtiːn/

 

۱۶- sixteen (شانزده) – /sɪkˈstiːn/

 

۱۷- seventeen (هفده) – /ˌsev.ənˈtiːn/

 

۱۸- eighteen (هجده) – /eɪtˈtiːn/

 

۱۹- nineteen (نوزده) – /nɑɪnˈtiːn/

 

تا کنون به راحتی می‌توانید اعداد صفر تا نوزده را بخوانید. با اینکه فکر می‌کنید هنوز در ابتدای راه هستید، اما فقط چند گام دیگر باقی مانده است تا بتوانید اعداد شمارشی تا ۱۰۰۰ را بخوانید. برای اعداد بیش از ۱۹ ابتدا باید خودِ اعداد ۲۰ تا ۹۰ را یاد بگیرید. در این بین عداد ۲۰ تا ۵۰ نیز تا حدودی از قاعده‌ی خاصی پیروی نمی‌کنند و باید حفظ شوند. اما اعداد ۶۰ تا ۹۰ با اضافه کردن پسوند ty به عدد یک رقمی ساخته می‌شوند. اعداد  دورقمی ۲۰ تا ۹۰ در زبان انگلیسی به شرح زیر هستند.

۲۰- twenty (بیست) – /ˈtwen.ti/

 

۳۰- thirty (سی) – /ˈθɜːrti/

 

۴۰- forty (چهل) – /ˈfɔːrt̬.i/

 

۵۰- fifty (پنجاه) – /ˈfɪf.ti/

 

۶۰- sixty (شصت) – /ˈsɪksti/

 

۷۰- seventy (هفتاد) – /ˈsev.ən.t̬i/

 

۸۰- eighty (هشتاد) – /ˈeɪt̬.i/

 

۹۰- ninety (نود) – /ˈnɑɪnt.i/

 

برای ساختن بقیه اعداد در انگلیسی کافی است، عدد دهگان را بخوانید و برای خواندن یکان آن از همان اعداد یک رقمی ۱ تا ۹ استفاده کنید. برای مثال برای خواندن عدد ۴۶ (چهل و شش) می‌توانید به این صورت عمل کنید. ابتدا عدد چهل (forty) سپس رقم یکان یعنی عدد شش (six) را بلافاصله پس از دهگان بگویید. عدد ۴۶ در زبان انگلیسی به صورت forty-six خواهد بود. حالا به راحتی می‌توانید ۰ تا ۹۹ را در انگلیسی قرائت کرده و از آن‌ها استفاده کنید. با این اوصاف اعداد ۹۱ تا ۹۹ در زبان انگلیسی به شرح زیر هستند.

۹۱- ninety-one

۹۲- ninety-two

۹۳- ninety-three

۹۴- ninety-four

۹۵- ninety-five

۹۶- ninety-six

۹۷- ninety-seven

۹۸- ninety-eight

۹۹- ninety-nine

حالا به سراغ اعداد سه رقمی در انگلیسی می‌رویم که کلید خواندن آن‌ها یادگیری عدد صد می‌باشد. چرا که پس از یادگیری عدد صد یا همان یکصد ما بقی اعداد سه رقمی از ترکیب این عدد و اعداد دو رقمی به دست می‌آیند. برای خواندن این دسته از اعداد، کافی است ابتدا رقم سمت چپ (هزارگان) را گفته و سپس عبارت hundred را به آن اضافه کنید. hundred – (/ˈhʌndrəd/) در زبان انگلیسی به معنی صد می‌باشد. حالا به راحتی می‌توانیم اعداد ۱۰۰ تا ۹۰۰ را بسازیم.

۱۰۰- a/one hundred (صد/یکصد)

 

۲۰۰- two hundred (دویست)

۳۰۰- three hundred (سیصد)

۴۰۰- four hundred (چهارصد)

۵۰۰- five hundred (پانصد)

۶۰۰- six hundred (ششصد)

۷۰۰- seven hundred (هفتصد)

۸۰۰- eight hundred (هشتصد)

۹۰۰- nine hundred (نهصد)

همچنین برای خواندن اعداد بین ۱۰۰ تا ۹۹۹ به غیر از حالت بالا (غیر دو صفر)، باید ابتدا همانند مورد قبل، اعداد را به صورت دو صفر در نظر گرفته و تلفظ نمایید و در ادامه دو رقم بعدی را به آن وصل کنید. به عنوان نمونه، برای عدد ۱۰۱ ابتدا آن را به صورت دو صفر، یعنی ۱۰۰ می‌خوانیم  (hundred) و در ادامه دو رقم بعدی یعنی ۰۱ که همان one  تلفظ می‌شود را، همراه با حرف اضافه and به hundred می‌چسبانیم و به صورت hundred and one قرائت می‌کنیم. بدین ترتیب اعداد ۹۹۱ تا ۹۹۹ به صورت زیر نوشته و خوانده می‌شوند.

۹۹۱ – nine-hundred  and ninety-one

۹۹۲ – nine-hundred  and ninety-two

۹۹۳ – nine-hundred  and ninety-three

۹۹۴ – nine-hundred  and ninety-four

۹۹۵ – nine-hundred  and ninety-five

۹۹۶ – nine-hundred  and ninety-six

۹۹۷ – nine-hundred  and ninety-seven

۹۹۸ – nine-hundred  and ninety-eight

۹۹۹ – nine-hundred  and ninety-nine

برای خواندن این دسته از اعداد با سه رقم صفر از سمت راست،کافیست ابتدا سه صفر را در نظر نگرفته و فقط رقم یا ارقام سمت چپ باقیمانده را طبق قواعد قبلی،خوانده و سپس عبارت thousand را به آن اضافه کنید.

۱۰۰۰- a thousand

 

۱۰,۰۰۰ – ten thousand 

 

۱۰۰,۰۰۰ – a hundred thousand

 

برای خواندن اعداد میلیون و میلیارد نیز به ترتیب از دو عبارت million و billion استفاده می‌شود. پس از اتمام بحث اعداد در انگلیسی در نوع شمارشی به سراغ اعداد ترتیبی در انگلیسی می‌رویم.

اعداد به انگلیسی

اعداد ترتیبی در انگلیسی

نوع دیگر اعداد که کاربرد زیادی در مکالمات انگلیسی دارند، اعداد ترتیبی می‌باشند. از اعداد ترتیبی جهت بیان ترتیب یا نشان دادن جایگاه چیزی در یک ردیف و سری استفاده می‌شود و برخلاف اعداد اصلی، برای کمیت و تعداد بکار نمی‌رود. اعداد ترتیبی با اضافه کردن پسوندهای rd ، nd ، st و th به انتهای اعداد اصلی ساخته می‌شوند. پسوند st در عدد ۱، پسوند nd در عدد ۲، پسوند rd در عدد ۳ و پسوند th در مابقی اعداد به کار می‌روند. اعداد ترتیبی ۱ تا ۳ از قاعده‌ی خاصی تبعیت نمی‌کنند و به شکل زیر ساخته می‌شوند و ما بقی اعداد ترتیبی با اضافه شدن پسوند th ساخته می‌شوند.

first – 1st

 

second – 2nd

 

third – 3rd

 

معمولا هنگام متصل شدن پسوند th به آخر اعداد اصلی، تغییری در خود ساختار املایی عدد ایجاد نمی‌گردد و کافیست th را بدون هیچ تغییری به عدد مربوطه وصل نمایید. برای مثال برای ایجاد عدد ترتیبی هفتم کافیست th را به عدد هفت یعنی seven به صورت seventh متصل نمود. با این حال چندین استثنا نیز وجود دارد که به شرح زیر هستند:

  • حرف e در اعداد پنج و نه هنگام متصل شدن th، حذف می‌شود. (fifth و ninth)
  • حرف t در عدد هشت،با حرف t مشابه در پسوند th ادغام شده و یکبار نوشته می‌شود. (eighth)
  • دو حرف آخر در عدد دوازده، یعنی ve، هنگام متصل شدن th تبدیل به f شده و سپس th به آن وصل می‌شود. (twelfth)

با این استثناءهای گفته شده ما بقی اعداد ترتیبی به صورت زیر هستند.

fourth – 4th

 

fifth – 5th

 

sixth – 6th

 

seventh – 7th

 

eighth – 8th

 

ninth – 9th

 

tenth – 10th

 

در حالت نوشتاری، می‌توانیم اعداد ترتیبی را به هر دو صورت عددی و حروف بنویسم و کاملا با هم یکسان می‌باشد. اما به طور کلی همواره شکل کوتاه‌تر و ساده‌تر آن استفاده می‌شود. به عبارتی هر جا شکل عددی آن کوتاه‌تر باشد، فرم عددی و در غیر اینصورت معادل حروفی آن بکار می‌رود. به عنوان مثال برای عدد ترتیبی صدویکمین معمولا از معادل عددی آن یعنی ۱۰۱st استفاده می شود. در حالی که برای عدد یک میلیاردم چون معادل عددی آن طولانیست، ترجیح به استفاه از معادل حروفی آن یعنی billionth می‌باشد.

ممنون که با این آموزش همراه بلبل بودید؛ پیشنهاد می‌کنیم سری به آموزش ایام هفته در انگلیسی بزنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *